Generativ AI för bättre omvärldskoll

Generativ AI innebär en revolution lika stor som elden, hjulet eller elektriciteten. Framför allt omformar den snabbt kvalificerat kunskapsarbete. Vi hjälper dig förstå vart vi är på väg och omsätta de nya möjligheterna i praktiken.

GenAI Arena

GenAI Arena

Häng med i AI-revolutionen! Gå med i GenAI Arena där du får lära, utforska och diskutera hur man redan idag kan använda generativ AI. Hur kommer den påverka informations- och kunskapsarbete, företag, organisationer och samhälle, nu och i framtiden?

Läs mer om GenAI Arena

AI-stödd omvärldsanalys

AI-stödd omvärldsanalys

& omvärldsdriven strategi- och verksamhetstyrning

I snart 20 år har vi arbetat med omvärlds- och framtidsorienterad affärs- och verksamhetsplanering, strategi- och innovationsarbete. Med dagens möjligheter inom AI kan detta förstärkas ytterligare.

Läs mer om AI-stödd omvärldsanalys

AI-strategi för din organisation

AI-strategi för din organisation

Redan 2009 skapade Kairos Future en egen AI-sidekick som hjälpt oss i hundratals analys- och strategiprojekt med analys av stora mängder text och bilder. Idag arbetar vi tillsammans med en mer avancerad version, Kairos AI, en generativ AI-plattform som byggts av Dcipher Analytics, en spin-out ur Kairos Future.

Har ni bottnat i vad generativ AI innebär för er bransch eller er organisation?

Läs mer om AI-strategi för din organisation

Insight and Foresight Monitor

Insight and Foresight Monitor

Verktyg för att utforska och överblicka startup-företag

Vem skulle inte vilja ha en kontinuerligt uppdaterad 360-bild av hur det går i verksamheten, vad som händer i branschen eller ett visst område, vad konkurrenterna gör eller vart kunderna är på väg? Och att ha all information samlad på en enda interaktiv skärm där man kan interagera med data i realtid, borra sig ner i specifika frågeställningar och samarbeta med andra i tolkningen.

Läs mer om Insight and Foresight Monitor

Co:tunity

Co:tunity

Co:tunity: Människa + AI = SANT

Co:tunity är Kairos Futures samarbetsplattform för omvärldsanalys och idégenerering. Det är en plattform för omvärldsbevakning, trendspaning och generering och vidareutveckling av idéer och insikter.

Läs mer om Co:tunity