Konsulter för framtiden

Att se omvärldsförändringar och agera i tid är i grunden vad ledarskap handlar om. Vi hjälper våra kunder att göra just det.

Våra expertområden

Vår affärsidé är väldigt enkel. Det vi gör är att hjälpa våra uppdragsgivare att hitta framtiden och ta sig dit först.

I många år har vi på uppdrag av såväl globala företag och myndigheter och regeringar som regioner, SMEs och intresseorganisationer levererat framtidsrelevant insikt i form av presentationer, omvärldsanalyser och trendrapporter. Vi har hållit i hundratals och åter hundratals strategi- och innovationsprocesser och väglett i hur man kan designa en mer framtidskapabel organisation. Vi gjort det i över 30 år och har ingen tanke på att sluta.

Vi fokuserar på vårt snäva konsultområde för att vi är övertygade om att vad strategiskt ledarskap och organisatorisk överlevnad handlar om är förmågan att fånga framtiden och agera på den. Och vi är inte ensamma i vår övertygelse. Redan på 1960-talet insåg managementforskarna att det var förmågan att matcha en föränderlig omvärld som allt handlade om.

Framtiden är inte längre vad den en gång var. Frågan är: Vem vill du vara i framtiden?

Sedan dess har företags och organisationers omvärld förändrats i grunden. Plötsliga och oförutsägbara kast kommer allt tätare, konkurrensen är hårdare och långsiktig framgång allt svårare att uppnå. Därför är också förmågan att blicka framåt och utåt mer betydelsefull än någonsin, liksom att kunna agera snabbt och beslutsamt när omständigheterna så kräver. Också vår egen omvärld förändras, och därför så lägger vi stora resurser på att själva utveckla nya metoder och tekniska plattformar som kan underlätta såväl vårt eget arbete som våra uppdragsgivares verksamhet. 

Till sist, som vi ser det finns det tre frågor varje ledare bör ställa sig. Om du känner att du inte kan svara ja på dem, tveka då inte att höra av dig. Det är för att besvara sådana frågor som vi finns till:

  • Har du en tydlig bild av de omvärldskrafter som påverkar och omformar din organisation, affär eller verksamhet under närmaste 3-7 åren? Kan du tydligt se de tänkbara konsekvenserna av de förändringar som nu sker?
  • Har du en tydlig plan för hur ni ska se till att organisationen håller sig snabbrörlig och möjlighetsorienterad, och har förmåga att klara av plötsliga och oförutsedda förändringar
  • Lägger ni tillräckligt med resurser på innovation och strategisk förändring för att finnas med i morgon?