Framtid | Strategi | Innovation

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Vår vision är en värld där alla sätter framtiden främst.

Mer om oss

 • Konsulttjänster

  Få stöd i att navigera i osäkra tider. Framtidssäkra och utveckla strategier och koncept för morgondagens behov.

 • Kairos Future Academy

  Lär dig mer om framtiden, omvärld och trender samt metoderna för att utforska den genom kurser, föreläsningar och nätverk.

 • Pågående projekt

  Gå med i ett av våra framtidsprojekt och utforska framtidens utmaningar idag tillsammans med andra organisationer.

 • AI-verktyg & digitalt stöd

  Ta hjälp av AI och maskininlärning i ditt strategiska arbete. Analysera stora datamängder och samarbeta runt omvärldsbevakning.

The Kairos way

I grekisk mytologi var Kairos möjligheternas och ögonblickets gud. Man kunde fånga honom när han var på väg mot en – men inte när han en gång passerat.

Kairos Way är en ledningsfilosofi som syftar till att göra företag och organisationer redo att fånga Kairosögonblicket när det uppenbarar sig och att därmed bli framtidsmakare. Modellen har utvecklats under mer än 20 år av forskning och konsultarbete för hundratals företag, regeringar, och intresseorganisationer i Sverige och internationellt. Kairos Way är också vår egen filosofi och det ramverk som vi använder i projekt vi genomför tillsammans med våra uppdragsgivare. Skaffa ett försprång till framtiden du också, med våra 4 steg.

 • 1 Förstå vart din bransch eller omvärld är på väg

  Att förstå sina kunder, konkurrenter och marknader idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå var de kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång, blomstrar och växer. Trender och framtidsscenarier är kort sagt den mest kraftfulla utgångspunkten för såväl strategi- och affärsutveckling, som innovation och varumärkesarbete.

 • 2 Identifiera möjligheterna och din position på sikt

  Med en tydlig vision och ett mål i sikte blir allting lättare – strategiska prioriteringar såväl som mer närliggande beslut. Men visioner och strategier kan inte bara byggas på historien, eller utgå från existerande tillgångar och kompetenser. Först och främst måste en strategi vara framtidssäkrad – ett kraftfullt gensvar på de utmaningar och möjligheter som ligger framför.

  För att befästa och stärka sin position över tid behöver man också en styrmodell som säkerställer att alla handlingar utgår från en och samma hypotes om vart världen är på väg och vart man ska. Vi kallar detta för framtidsdriven verksamhetsstyrning.
   

 • 3 Skapa en innovationsfabrik och utveckla framtida förmågor

  I en snabbrörlig värld är förmågan att ständigt reagera, agera och förändra helt avgörande för framgång och överlevnad. Därför behöver alla framtidsdrivna top-down-strategier kompletteras med en kreativ, öppen och handlingsorienterad kultur, men också med innovationsprocesser som är förankrade i en bottom-up-filosofi. Vi kallar detta framtidsdriven organisation och innovation.
   

 • 4 Bygg och konsolidera en tankeledarposition

  Ledarskap handlar inte bara om marknadsandelar, produkter och tjänster. Det handlar minst lika mycket om perception – om att vara den som definierar spelplanen. För att verkligen kunna leda måste man vara den som stakar ut vägen mot framtiden genom att berätta vad som sker och kommer att ske. Det sänder ett budskap om att ditt företag är i framkant, och att du vet vad framtiden erbjuder.

  Men såväl tjänster som perception är flyktiga. En långsiktig framgångsformel måste därför till syvende och sist bygga på förmågan att implementera de kompetenser och den kultur på vilken framtiden byggs – framtidsorientering, lättrörlighet, mod och snabbhet.
   

  Created with Sketch.