Co:tunity

Co:tunity: Människa + AI = SANT

Co:tunity är Kairos Futures samarbetsplattform för omvärldsanalys och idégenerering. Det är en plattform för omvärldsbevakning, trendspaning och generering och vidareutveckling av idéer och insikter.

Besök webbplatsen

Co:tunity i kombination med Dciphers AI-plattform = den perfekta matchen mellan människa och maskin

Genom smidiga länkar till Dcipher kan man såväl hämta AI-summerade insikter och trendspaningar som låta AI:n analysera och summera innehåll som man själva skapat eller laddat upp i Co:tunity. Samarbetsplattformen Co:tunity i kombination med Dciphers AI-verktyg blir därmed den perfekta matchen mellan människor och maskin.

Med Co:tunity kan ni enkelt:

  • spåna, sortera/rejta och vidareutveckla idéer, från idégenerering till projektplanering
  • få in automatgenererade trendspaningar via Dcipher
  • dela och värdera trendspaningar som ni själva lägger in i plattformen
  • arbeta med strategiska osäkerheter och scenarier
  • engagera tusentals kollegor, kunder eller konsumenter i utvecklingsarbete
  • genomföra enkätundersökningar och tester
  • vindtunneltesta idéer och strategier mot trender och scenarier
  • och mycket annat

Boka ett möte med Johan Hammarlund för ytterligare information och en demonstration av verktyget.