Research Project

Framtidens kompetensförsörjning

Välkommen att delta i en framtidsstudie om kompetensförsörjning. Förbereda dig som arbetsgivare på framtidens kompetensbehov och förstå hur du kan attrahera och behålla rätt kompetens.

Att rusta organisationen för att långsiktigt klara kompetensbehoven förutsätter en förståelse för framtidens behov och strukturer. För att från ett framtidsperspektiv förstå vad organisationen bör göra så behövs det svar på följande tre frågor:

  1. Vilka är framtidens kompetenser?
  2. Hur attraherar man som arbetsgivare rätt kompetenser?
  3. Finns det samsyn om ett arbetslivskontrakt? 

Utifrån omvärldsanalys, aktuell forskning och en omfattande enkät som besvaras av 5000–10000 svenskar ska framtidsstudien ge konkret kunskap och förbättrat förståelse av era kompetensförsörjnings- och rekryteringsbehov.

Studiens användningsområden

Genom att delta i denna studie och ta del av resultaten får er organisation kunskaperna och redskapen för att långsiktigt lyckas bättre med er kompetensförsörjning.

Resultaten kan användas som

  • bas till en förändringsresa av organisationens attraktivitet som arbetsgivare.
  • en central utgångspunkt för att värdera hur organisationen matchar med önskade kompetensmålgrupper idag och imorgon.
  • en grund för organisationens kompetensförsörjningsstrategi.
  • en del av den generella omvärldsanalys som input till det löpande strategiska arbete.

Är du intresserad att delta i Kairos Futures nästa framtidsstudie om kompetensbehov?

Läs mer och ladda ner prospektet genom att fylla i formuläret: