AI-stödd omvärldsanalys

& omvärldsdriven strategi- och verksamhetstyrning

I snart 20 år har vi arbetat med omvärlds- och framtidsorienterad affärs- och verksamhetsplanering, strategi- och innovationsarbete. Med dagens möjligheter inom AI kan detta förstärkas ytterligare.

Med AI kan vi ha ständig koll på vad som sker inom för verksamheten centrala områden, vad konkurrenterna och kunderna gör, vad som händer på forskningsfronten eller vilka lagar som är på gång. Vi kan också automatiskt fånga upp, summera och kommunicera insikter från kunder – oavsett om dessa kommer från kundtjänstens samtal, mail och chat eller från enkätsvar eller kommentarer i sociala medier.

Vi skräddarsyr inte bara en teknisk lösning utan också en process för hur ni drar nytta av dessa insikter och integrerar dem i ert löpande strategi- utvecklings- och innovationsarbete.

Kontakta Olivier Rostang för mer information.