AI-strategi för din organisation

Redan 2009 skapade Kairos Future en egen AI-sidekick som hjälpt oss i hundratals analys- och strategiprojekt med analys av stora mängder text och bilder. Idag arbetar vi tillsammans med en mer avancerad version, Kairos AI, en generativ AI-plattform som byggts av Dcipher Analytics, en spin-out ur Kairos Future. Har ni bottnat i vad generativ AI innebär för er bransch eller er organisation?

Känner ni att ni riskerar att halka efter eller blir förbisprungna?

I mer än 20 år har vi arbetat med en beprövad modell för att snabbt komma på banan – såväl kunskapsmässigt som strategiskt. I tre eller fyra intensiva workshopdagar tar vi en lednings- eller projektgrupp från insiktshöjning och möjlighetsmappning till vision, strategi och konkreta prioriteringar.

Det ni får är:

  • Kunskapshöjning bland nyckelpersoner
  • En gemensam förståelse för möjligheter och vägval
  • En tydlig vision för en förflyttningsresa
  • Tydliga strategiska prioriteringar
  • En uppsättning centrala och stödjande aktiviteter och plan för fortsatt arbete

Kontakta Mats Lindgren för mer information om hur vi kan stödja er AI-strategiprocess.