GenAI Arena

Häng med i AI-revolutionen! Gå med i GenAI Arena där du får lära, utforska och diskutera hur man redan idag kan använda generativ AI. Hur kommer den påverka informations- och kunskapsarbete, företag, organisationer och samhälle, nu och i framtiden?

GenAI Arena är ett kunskapsnätverk som erbjuder uppdaterad handlingsorienterad insikt om generativ AI:s möjligheter idag och i framtiden.

Under 2024 kommer vi att fokusera på generativ AI:s påverkan på effektivitet och innovation.

Med hjälp av AI fångar vi genom en global nyhetsscanning löpande upp allt väsentligt som sker inom AI-området och ser till att hålla alla medlemmar ständigt uppdaterade med nyhetsbrev, webinarer och tillgång till informationen via en interaktiv nyhetsplattform.

Genom workhops skapar vi utrymme att fördjupa perspektiv och dela erfarenheter. Dessutom fångar vi möjligheterna för generativ AI i olika branscher och yrkesgrupper genom undersökningar.

Läs mer här eller kontakta Heléne Olsson för mer information.